Tuesday, August 12, 2014

Ribawi Di Akhir Zaman

Apabila telah marak perzinaan 
dan praktek ribawi di suatu negeri, 
maka sungguh penduduk negeri tersebut 
telah menghalalkan diri mereka 
untuk diadzab oleh Allah.”
(HR. Al Hakim)No comments: